INFORMACIJE

LED- SVIJETLO BUDUĆNOSTI

LED- SVIJETLO BUDUĆNOSTI

LED – svjetlo budućnosti

 

LED – svjetlo budućnosti

Najnovija LED tehnologija stara je skoro 50 godina, a izašla je iz istraživačkih laboratorija General Electrica. No, LED tehnologija i nije tako jednostavna pa su u njeno razvijanje vlade SAD-a i Njemačke uložile znatna sredstva

Austrija je prije ove godine zakonom zabranila korištenje neefikasnih žarulja, a od europskog povjerenika za okoliš zatraženo je da i Europska unija pokrene sličnu zakonsku inicijativu. Mnoge zemlje razmišljaju i dodatne trošarine za klasičnu rasvjetu a Kalifornija je pripremila zakon kojim će se klasične žarulje proglasiti toksičkim otpadom jer sadrže teške metale. Dakako da je jedno od rješenja, uz štednu fluo-rasvjetu, i sve veća penetracija LED rasvjete.

Što je LED

Općenito, dioda je nelinearni poluvodički elektronski element (ili, rjeđe, elektronska cijev) s dva priključka koji posjeduje ispravljačka osobine. Poluvodičke diode se izvode se temelju pn-spoja ili, rjeđe, na temelju spoja metal-poluvodič. Diode se mogu razvrstati po materijalu na kojemu su rađene (silicij, germanij, galij-arsenid, silicij-karbid) i po tipu (ispravljačke, svjetleće, foto-diode, Zener diode, Schottky diode, tunel-diode itd.).

Svjetleća dioda (en. LED - Light Emiting Diode, često se naziva i LE dioda) je posebna vrsta poluvodičke diode koja emitira svjetlost kada je propusno polarizirana, tj. kada kroz nju teče električna struja. Prilikom direktne rekombinacije para elektron-šupljina, emitira se foton svjetla. Takvu osobinu imaju poluvodiči galijev-arsenid (GaAs), galijev fosfid (GaP) i silicijev karbid (SiC). Ta pojava se naziva elektroluminiscencija. Boja emitiranog svjetla ovisi o poluvodiču, kao i o primjesama u njemu i varira od infracrvenog preko vidljivog do ultraljubičastog dijela spektra.

Povijest LED-a

Najnovija LED tehnologija stara je skoro 50 godina, a izašla je iz istraživačkih laboratorija General Electrica. No, LED tehnologija i nije tako jednostavna pa su u njeno razvijanje vlade SAD-a i Njemačke uložile znatna sredstva. Prva LED svjetla bila su crvena, 1993. pojavila se zelena, a tehnologija bijelog LED svjetla, koje se može koristiti za najšire oblike rasvjete, izašla su iz istraživačkih laboratorija slikovito rečeno jučer.

Kolika je njihova prednost u odnosu na druge načine rasvjete dovoljno govori činjenica da je životni vijek LED rasvjetnih tijela i do 100 000 sati. No, iako su LED svjetla u polovini semafora na prometnicama SAD-a, u poslovnim zgradama, trgovinama uvjeriti građane kako je ta rasvjeta dobra i za njihove domove ipak je malo teže, nego što se pokazalo sa štedljivim fluorescentnim žaruljama.

Kako radi LED

Svjetlosne diode temelje se na poluvodičima koji pretvaraju električnu struju direktno u svjetlost. Samo nekoliko milimetara dugačak, LED je korisna alternativa za klasične izvore svjetla u mnogim područjima opće rasvjete gdje također otvaraju do sada nepoznate mogućnosti i perspektive. LED – dioda koja emitira svjetlo sastoji se od nekoliko slojeva poluvodičkog materijala.

Ukoliko je dioda pravilno priključena, svjetlo se proizvodi u jednom od ovih tankih slojeva, u aktivnom sloju. Nasuprot žaruljama sa žarnom niti koje proizvode kontinuirani spektar LED daje samo određene boje, a da bi se npr. dobila bijela svijetlost, fosfor u LED-u se pobuđuje emisijom svjetla plave diode kako bi davao žuto svjetlo. Koncentracija fosfora se prilagođava na tu razinu, da se plavo i žuto svjetlo miješaju da bi se dobila bijela svjetlost sa indeksom uzvrata boje 80.

Ove karakteristike doprinose slijedećim prednostima za korisnike:

 •  mogućnost kreativnog dizajna za inovativna svjetlosna rješenja zahvaljujući varijaciji dostupnih boja s LED-om, njihovim kompaktnim dimenzijama i

 • - svestranosti modula.

 • - visoki stupanj uštede radi niske potrošnje električne energije, dugi vijek trajanja i s time povezani niski troškovi održavanja.

 • - maksimalna

 • - sigurnost radi maksimalne pouzdanosti čak i u nepovoljnim uvjetima

  Prednosti LED-a

  Inovativan LED i LED moduli se sve više koriste u općoj rasvjeti, a u usporedbi sa klasičnim izvorima svjetla imaju značajne prednosti:

 • - niska potrošnja energije

 • - visoka iskoristivost u boji

 • - izuzetno dug vijek trajanja

 • - izuzetno rijetki prijevremeni kvarovi

 • - male dimenzije

 • - pouzdan pogon na niskim temperaturama

 • - široka paleta boja

 • - visoka otpornost na udarce i vibracije

 • - usmjerena

 • - karakteristika isijavanja

 • - bez IR/UV zračenja

 • - mala snaga

 • - nisko termičko opterećenje

 • - usmjerena distribucija svjetla


 • LED izvori također pružaju mogućnost veoma preciznog usmjerenja svjetlosti (veoma uski snop svjetlosti) na taj način reducirajući nepotrebne gubitke svjetlosti. To predstavlja manje svjetlosno zagađenje, ali ujedno i mogućnost puno efikasnijeg i preciznijeg razmještanja samih svjetiljki.

  Sadašnjost LED-a

  Razvojem proizvodnje visokoučinkovite rasvjete, poglavito u 2006. i 2007. godini na tržištu je sve više visokoefikasnih izvora LED rasvjete bilo da su to LE diode, LED komponente, LED sustavi ili LED svjetiljke. Efikasnost LED izvora raste, te u kombinaciji sa malim dimenzijama omogućava optikama LED svjetiljki izuzetnu efikasnost i kontrolu emitirane svjetlosti, te zahvaljujući tim efektima, današnje LED svjetiljke se mogu mjeriti sa visokotlačnim fluo i izbojnim svjetiljkama. Dodatne prednosti su male dimenzije, te izuzetno jednostavno upravljanje i regulacija. S obzirom da su temperaturno inverzne, nemaju problema sa nisim temperaturama, a noviji sustavi imaju vrlo visoku trajnost – 60 000 sati za 50% održanja svjetlosnog toka.

  Mnoge zemlje razmišljaju i dodatne trošarine za klasičnu rasvjetu, a Kalifornija je pripremila zakon kojim će se klasične žarulje proglasiti toksičkim otpadom jer sadrže teške metale. Dakako da je jedno od rješenja i LED rasvjeta

  LED Moduli

  Iako s LED koristi već dugo, zbog malih pojedinačnih snaga, slažu se moduli koji mogu biti vrlo različitog oblika i fleksibilnosti, a ponajprije se koriste u rasvjetljavanju većih površina (npr. fasade, oglasne zone, itd.) LED moduli su posebno dizajnirani za reklamnu industriju gdje služe za osvjetljavanje 3D slova (oblika). Koriste se posebne “power ” led diode s velikim kutom širenja svjetla (preko 100 stupnjeva) najkvalitetnijih proizvođača na tržištu iznimno jakog intenziteta svjetla.


 • Također se mogu istaknuti i velike prednosti LED-a pred neonom u reklamnoj industriji gdje je bitna brza i jednostavna montaža; vijek trajanja je iznimno dug (ovisno o boji može trajati 30 godina), a zahvaljujući niskom radnom naponu (12 V AC/DC) i jednostavnosti spajanja sama montaža nije tehnički zahtjevna.


 • Zbog svoje visine (max. 15 mm) i različitih dimenzija LED - modula pozadinsko osvjetljenje moguće je izvesti i na znakovima male dubine; ušteda električne energije dostiže omjer: 1/3 do 1/5 ovisno o boji u usporedbi s neonom, a uporabom programibilnog EFEKT - modula moguće je upravljati sa intenzitetom pojedine grupe modula i na taj način dobiti kontinuiranu promjenu boja te razne svjetlosne efekte te treba istaknuti da nema pomičnih dijelova ni krhkog stakla te ne sadrži živu ni otrovne plinove. Novo razvijena LED NEON FLEX cijev, odlična je alternativa neonskoj cijevi. Sastoji se od jedinstvenog PVC savitljivog plašta u koji su zalivene LED-diode. PVC plašt disperzira svjetlost po svojoj površini bez vidljivih točkica, izgledom i intenzitetom svjetla poput neona.

 • Također postoje i LED-trake, koje su posebno dizajnirane za prosvjetljavanje plex-i stakla na koje se gravira neki željeni oblik. Glavna im je prednost njihova mala širina (6,5 mm), tako da ih možemo utisnuti u utor širine 7 mm. Zbog toga nam je dovoljno plex-i staklo debljine 8mm. Proizvode se u 5 raspoloživih boja (crvena, žuta, zelena, plava, bijela), te u dva razmaka između LED-dioda (21 i 42 mm).

  U LED tubama koristimo posebne LED-diode kao izvore svjetla smještene unutar bijele polikarbonatne cijevi. Emitirana svjetlost se reflektira i disperzira po plaštu tube tako da dobivamo kontinuiranu raspodjelu svjetla bez vidljivih točkastih izvora. Dijelimo ih na tube koje imaju mogućnost mijenjanja boje po svojoj cijeloj dužini i na tube koje su po svojoj dužini podijeljene na 16 segmenata, koji su posebno upravljivi putem računala. Zahvaljujući tome uz odgovarajući software možemo reproducirati najrazličitije svjetlosne efekte, slike, znakove, putujuće poruke i sl.

  Kod LED Traka flex, za razliku od običnih LED-traka, LED-diode su zalivene u četvrtastu savitljivu PVC cijev. Pogodne za unutarnju i vanjsku upotrebu bez dodatnog zaštićivanja. Ovako upotrebljene diode su izvedene u SMD (surface mounted devices) tehnologiji. Zahvaljujući tome postignute su minimalne dimenzije presjeka cijevi, te visoka savitljivost (180 stupnjeva), odnosno prilagodba bilo kojem obliku. Raspoložive su u bojama (crvena, zelena, plava, bijela) a i jednostavne su za montažu i spajanje.

  LED vs. žarulja

  Žarulje kakve danas poznajemo nastale su 1910. godine, i sadrže balon u kojem je vakuum ili neki inertni plin te žarnu nit koja se usijava i na taj način svijetli te je iskoristivost svjetlosnog dijela žarulje samo 5%, a 95% otpada na toplinu. LED rasvjeta ima efikasnost veću od 95%. To znači da žarulja od 100W ima istu efikasnost kao dioda od 6W. Ušteda energije je iznimna, tehnologija proizvodnje LED-a se razvila, i u svakom modernom uređaju nalazimo LE-diode. S obzirom na veliki udio klasične rasvjete, izmjenom iste sa LED-om u Europi bi se godišnje smanjila razina emisije ugljičnog dioksida za čak 25 milijuna tona ili bi se „poništila“ emisija 10-ak milijuna automobila.

  U automobile visoke klase već danas se ugrađuju LED svjetla, a tim primjerom će krenuti i jeftiniji segment automobila jer radni vijek LE diode je 100 000 sati te nisu osjetljive na paljenje/gašenje, udarce, vodu... dok je klasičnim (halogen, xenon, običnim) žaruljama radni vijek 800 sati i nisu otporne na udarce, vodu, paljenje/gašenje...

  Korištenjem LED rasvjete u našem kućanstvu drastično bismo smanjili račune za el. energiju jer bi rasvjeta cijele kuće iznutra i izvana bila snage oko 100W što je danas snaga jedne prosječne žarulje koju koristimo u sobi, a osim financijskih ušteda, smanjenjem potrošnje energije poništili bi godišnju emisiju manjeg gradskog automobila.

  Okoliš i LED tehnologija

 • LED (Light Emitting Diode) tehnologija je u veoma jakom rastu i svi je vide kao ‘rasvjetu budućnosti’. Trenutno se LED tehnologija koristi u sustavima prometne signalizacije, automobilskoj industriji, za pozadinsku rasvjetu televizora i monitora, telefona s kamerom kao i u brojnim aplikacijama za akcentnu i dekorativnu rasvjetu, kako unutarnju tako i vanjsku. Međutim, da li LED donosi poboljšanje u smislu održivosti? Najprije usporedimo LED izvore s izvorima s žarnom niti, dakle inkadescentnim i halogenim žaruljama, a koje najčešće susrećemo kod aplikacija u akcentnoj i dekorativnoj rasvjeti.

  LED izvori imaju duži životni vijek – traju do 50 puta duže od inkadescentnih žarulja. Također, LED izvori nisu izloženi iznenadnom pregaranju. Oni, isto tako, ne prestaju funkcionirati, oni postupno tijekom životnog vijeka padaju u performansama, dakle, extremno visoko su pouzdani. Npr. za LUXEON LED izvore predviđeno je da i nakon 50000 sati rada daju 70% inicijalnog svjetlosnog toka. LED izvori su također bolji i u pogledu energetske efikasnosti (trenutno 65 lm/W – međutim, to se konstanto poboljšava zahvaljujući neprestanom investiranju u tehnologiju), težine te pakiranja (zbog kompaktnog dizajna).

  Ukratko, LED izvori su neusporedivo bolje rješenje u usporedbi s žaruljama s žarnom niti i predstavljaju optimalan izbor za akcentnu i dekorativnu rasvjetu. U usporedbi s fluorescentnim i žaruljama na izboj (HID), LED izvori su bolji u pogledu pouzdanosti tijekom životnog vijeka, dužini životnog vijeka, štetnih supstanci, pakiranja i težine.

  Zbog male veličine, LED izvori na taj način omogućuju uštedu u pogledu korištenja sirovina potrebnih za izradu. LED izvori, što se efikasnosti tiče, još nisu dostigli nivo fluorescentnih i HID izvora (npr. high power izvori imaju efikasnost na razini visoktlačne žive) kao fluorescentni i HID, međutim, na njima se konstanto radi te se očekuje da će im u vrlo bliskoj budućnosti biti usporedivi ili čak superiorni po tom pitanju.

  Zbog toga su LED izvori u ovom trenutku manje preporučljivi u ekološkom smislu u odnosu na fluorescentne i HID izvore, a upravo zbog manje efikasnosti koja čini 95% ukupnog ekološkog učinka. Međutim, u društvenom području održivosti, LED tehnologija ima neke prednosti kao što je veća sigurnost budući da ne postoje pokretni dijelovi, također ne postoji mogućnost lomljenja, ali isto tako ne postoji niti mogućnost izlaganja otrovnim plinovima. Dakle, ne može se ništa slomiti, rasprsnuti, procuriti ili kontaminirati.

  Prvi prodor LED - ovi su postigli u signalnoj rasvjeti za vozila - pozicijska svjetla, stop svjetla i pokazivači smjera - i prometnice, a sada se šire na rasvjetu malih izložaka u trgovinama te na dekorativnu i scensku unutaranju i vanjsku rasvjetu

  Budućnost LED-a

  Iako LED izvori uslijed malih snaga i ograničene efikasnosti u rangu živinih žarulja još imaju problema da preuzmu ključne rasvjetne segmente - unutrašnju i vanjsku funkcionalnu rasvjetu (kojima dominiraju niskotlačni i visokotlačni izbojni izvori - fluo cijevi odnosno natrijeve i metal halogene žarulje), oni nezadrživo prodiru u tradicionalne sfere rasvjete klasičnim i halogenim žaruljama.

  Prvi prodor LEDovi su postigli u signalnoj rasvjeti za vozila (pozicijska svjetla, stop svjetla i pokazivači smjera) i prometnice a sada se šire na akcentnu rasvjetu malih izložaka u trgovinama te na dekorativnu i scensku unutrašnju i vanjsku rasvjetu. Potonja je posebno prikladna za LED izvore zbog niskih zahtjeva na ukupnu angažiranu snagu te visokih zahtjeva na trajnost i jednostavnost održavanja. Uštede koje se ostvaruju na taj način, s lakoćom kompenziraju 30-50% zaostatak u efikasnosti za vrhunskim visokotlačnim izvorima.

  Ujedno se štiti svjetlosni okoliš od nepotrebnog angažiranja snage ili emisije svjetlosti u neželjenim smjerovima, a kao što je spomenuto, zakonska regulativa sve više „izbacuje“ klasičnu rasvjetu, što otvara nove niše za LED rasvjetu, ali i ta borba neće biti lagana jer je sa druge strane tržište „klasičara“ koje se procjenjuje na 40-tak milijardi dolara.

  Grad Rijeka u LED-u

  Grad Rijeka 1996. godine usvojio je inicijativu da se u čast branitelja izgradi spomen – obilježje. Kao najpovoljnija lokacija odabrano je mjesto na Mrtvom kanalu, kao nastavak na glavnu pješačku komunikaciju Korzo – Jelačićev trg. Na taj način most postaje ujedno i spomenik i utilitarna građevina, trajna uspomena na sve hrvatske branitelje. Ovo novo obilježje Rijeke stvara dojam da lebdi iznad vode, namjeran efekt koji je stvoren posebnom LED rasvjetom. Na arhitektonsko-urbanističkom natječaju 1997, rješenje

  Studija 3LHD iz Zagreba a četiri godine kasnije, most je svečano otvoren. Osnovne karakteristike mosta su njegova izuzetno mala visina (svega 65 cm) i kompleksna izvedba, u što se uklopila i suvremena rasvjeta. Hodna ploha pokrivena je aluminijskim „plankama“, koje su postavljene na čeličnu konstrukciju. Ograda je izvedena od kaljenog stakla, s drvenim rukohvatima, u koje je ugrađena LED rasvjeta. Posebno interesantan dio projekta bio je dizajn rasvjete. Koriste se LED moduli (OSRAM), koji su se pokazali kao jedino tehnološki izvedivo rješenje koje je moglo ispuniti zahtjeve da rasvjeta bude neupadljiva, malih dimenzija, dugotrajna i ekonomična. Zbog blizine mora, izvore svjetla je trebalo zaštiti od vlage i soli, a trebali su izdržati i visoke temperature, što nije predstavljao problem za LED – svjetleće diode. Pri tome je ispunjen i željeni cilj – efekt da most lebdi iznad vode.

  Rasvjeta rukohvata izvedena je s dvije paralelne linije bijelih LINEARlight modula, koji su ugrađeni u oba rukohvata. Usmjerenje modula optimizirano je proračun i računalnom simulacijom, kako bi se osigurala jednolika prosječna rasvijetljenost po hodnoj plohi od 7 lx. LED moduli su montirani u aluminijski profil i zaliveni posebno razvijenom epoksidnom smolom, koja je osigurala potrebnu zaštitu od vlage. na taj način postignut je poseban dizajn – bijela neprekidna linija duljine 48m. Zbog hladne temperature boje (6000 K), LED svjetlo stvara hladan, plavkasti ugođaj, koji se savršeno slaže s hladnoćom aluminija po kojem pješaci hodaju. U rukohvatima se koristi 324 LINEARlight modula, s ukupnom potrošnjom el. energije od 1 kW.


Šifra: LED- SVIJETLO BUDUĆNOSTI


VP cijena: 0,00 kn

Cijena: 0,00 kn

Količina

 • 1
64.00 kn

(80.00 kn) s PDV-om

Količina

 • 1

LED PLAFONJERA 350-24W R 4000-4500...

LED PLAFONJERA 350-24W R 4000-4500 NADŽBUKNA

116.80 kn

(146.00 kn) s PDV-om

Količina

 • 1

LED PLAFONJERA 300-18W R 4000-4500K...

LED PLAFONJERA 300-18W R 4000-4500K NADŽBUKNA

93.60 kn

(117.00 kn) s PDV-om

Količina

 • 1

LED TPB 48W 6000-6500K

LED TPB 48W 6000-6500K

148.00 kn

(185.00 kn) s PDV-om

Količina

 • 1

LED HIGHBAY HLA 100W 3000K

LED HIGHBAY HLA 100W 3000K

360.00 kn

(450.00 kn) s PDV-om

Količina

 • 1

LED STOLNA LAMPA DL U16A 4000-4500K

LED STOLNA LAMPA DL U16A 4000-4500K

104.00 kn

(130.00 kn) s PDV-om

Količina

 • 1
33.60 kn

(42.00 kn) s PDV-om

Količina

 • 1

LED ŽARULJA 15W 6000K

LED ŽARULJA 15W 6000K

19.20 kn

(24.00 kn) s PDV-om

Količina

 • 1

LED TPB 48W 6000-6500K

LED TPB 48W 6000-6500K

148.00 kn

(185.00 kn) s PDV-om

Količina

 • 1

LED ŽARULJA G9 3,3W 6000-6500K

LED ŽARULJA G9 3,3W 6000-6500K

17.60 kn

(22.00 kn) s PDV-om

Količina

 • 1

LED REFLEKTOR FLP 10W 3500-4500K

LED REFLEKTOR FLP 10W 3500-4500K

24.00 kn

(30.00 kn) s PDV-om

Količina

 • 1
26.40 kn

(33.00 kn) s PDV-om

Količina

 • 1
...